CC Notices & Dates

RHAGLEN

 1. Y Lotri.

 2. Derbyn cofnodion cyfarfod 17/06/2015 a’u cadarnhau.

 3. Materion yn Codi.

 4. Materion Cynllunio

 5. Gohebiaeth.

 6. UFA.

AGENDA.

 1. The Lottery.

 2. To receive the minutes of the meeting held on the 17/06/2015 and confirm the same

 3. Matters arising.

 4. Planning

 5. Correspondence.

 6. AOB

Annwyl Syr / Madam,

Gwahoddir chwi i gyfarfod o’r Cyngor Cymuned a gynhelir yn Ystafell Bwyllgor, Neuadd Glannau Ffraw, am 7.00 o’r gloch yh Dydd Mercher y dyddiad isod.

Dear Sir / Madam,

You are invited to attend a meeting of the Community Council to be held at the Committee Room, Aberffraw Village Hall, at 7.00 pm on Wednesday of the above date.

15/07/2015


logo

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s